Porady Online


Jeśli są Państwo zainteresowani pozyskaniem porady prawnej on-line, bez konieczności spotykania się z nami i generowania dodatkowych kosztów zachęcamy do wypełnienia poniższego formularza.

Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania i zachowania tajemnicy zawodowej w stosunku do wszelkich informacji uzyskanych od klienta w związku ze świadczeniem pomocy prawnej jest podstawą zaufania klienta do radcy prawnego i właściwego świadczenia usług prawnych. Zachowanie tajemnicy zawodowej stanowi istotę gwarancji wolności jednostki oraz prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Porady prawne ON-LINE są odpłatne, wysokość wynagrodzenia jest określana przed świadczeniem usługi.

    W celu uzyskania porady prosimy o wypełnienie poniższego formularza

    Treść zapytania - prosimy możliwie precyzyjnie opisać przedmiot zapytania, podając kluczowe fakty, oraz informacje o ewentualnych wymaganych terminach realizacji.:

     Porada prawna drogą online jest udzielona klientowi po dokonaniu opłaty za jej uzyskanie w momencie przyjęcia zlecenia przez Centrum Usług Prawnych

    Zapraszamy do współpracy!