Współpraca


Współpraca. Cenimy czas naszych klientów, dlatego staramy się wszelkie sprawy załatwiać w możliwie najszybszym terminie dopasowując sposób świadczonych usług do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Wynagrodzenie ustalane jest podczas spotkania z klientem. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest między innymi od rodzaju zlecenia, terminu jego wykonania, wartości przedmiotu sprawy i nakładu pracy niezbędnego do jego prawidłowego wykonania.

Działanie:

  • 1. Kontakt z nami – dzwoniąc lub pisząc maila.
  • 2. Wspólnie z Państwem określamy zakres usługi.
  • 3. Dokonujemy wyceny usługi (jeśli jest możliwe jej określenie na tym etapie)
  • 4. Po zaakceptowaniu przez Państwa zakresu i ceny usługi – przystępujemy do jej realizacji.
  • 5. Po zrealizowaniu usługi – wystawiamy fakturę VAT z dołączoną specyfikacją realizacji usługi.
  • 6. Oczekujemy Państwa zadowolenia ze świadczonej przez nas usługi oraz przelewu na konto firmowe.

* - w przypadku kontaktu telefonicznego, dużej pilności a stopień trudności usługi pozwoli na natychmiastową realizację to usługa może być wykonana również tego samego dnia!!

Zapraszamy do współpracy!